یکشنبه , 25 آذر 1398

طرح حمایت از افشاگران فساد در کمیسیون مجلس متوقف مانده است

عضو کمیسیون قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر طرح حمایت از افشاگران فساد در کمیسیون قضائی مجلس متوقف شده که باید نمایندگان دلایل توقف آن را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسن فروزانفر عضو کمیسیون قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در دومین جشنواره امین ضرب با اشاره به اینکه حیف و میل هم یکی از بخش های است که در کشور باید به آن توجه کرد، گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از بیت المال در سازمان حیف می شود.
حسن فروزانفر با بیان اینکه در سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی آماده کردن که از افشاگران فساد حمایت شود، افزود: در حال حاضر این طرح در کمیسیون قضائی مجلس توقف شده است که امیدواریم این طرح به زودی نهایی شود و نمایندگان مجلس نیز درباره دلایل توقف آن دلایل خود را مطرح کنند.

...

تمرکز بخش خصوصی بر فرصت‌های تجاری ارمنستان و اتحادیه اوراسیا

اتاق بازرگانی تهران همایش بررسی راه‌های گسترش مناسبات ایران و ارمنستان را در حالی برگزار …