دوشنبه , 23 مهر 1398

تمدید مهلت ارسال تاییدیه‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

 پیگیری‌های اتاق تهران سرانجام به نتیجه رسید و هیات وزیران به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهلت موضوع ماده 10 آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را «تا پایان سال 1398» تمدید کرد.

اتاق بازرگانی تهران با توجه به عدم آگاهی عوامل حسابداری فعالان صنعت از جزئیات آئین‌نامه اجرائی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، که بعضاً صاحبان صنایع را با مخاطره تحمل مالیات ناشی از تورم ارزش دارایی‌های ثابت مواجه ساخته بود، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست تمدید مهلت مذکور در ماده 10 این آیین‌نامه را تا پایان سال 1398 کرده بود. پیش از این بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ 10 مرداد 1395، مهلت ارسال تاییدیه‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی مقرر در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات تا پایان سال 1395 تعیین شده بود.

هیئت وزیران در جلسه 23 مرداد ماه خود، اصلاح این موارد را به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب رساند.

بر اساس آنچه که در تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است، در تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بندهای (1) و(2) تصویب نامه شماره ت53970/ت52406 ه مورخ 10 مرداد 1395 عبارت «تا پایان سال 1395» به عبارت «تا پایان سال 1398» اصلاح ‌می‌شود.

Check Also

احمدرضا فرشچیان به جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ملحق شد

احمدرضا فرشچیان، جایگزین کاوه زرگران و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران …