سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

رسانه تصویری

طرح ایجاد تغییر و اصلاح در اتاق بازرگانی ایران

 

 

 

راهکار عملیاتی حمایت از تولیدکنندگان مرغ هنگام حذف ارز ترجیحی

 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک موضوع ملی است

 

فرصت کشت فراسرزمینی

بررسی نقش پیشگیرانه بخش خصوصی در مبارزه با فساد

“هفتمین دوره همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران “

 

 

راهکارهای پیشگیرانه مبارزه با فساد