اخبار

آیین پایانی سیزدهمین دوره جشنواره ملی بهره‌وری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره ملی بهره‌وری با همکاری کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران برگزار شد. در این مراسم، شش پروژه برتر این...

دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران: از گزارشگران فساد حمایت نمی‌شود

در دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، قانون حمایت از گزارشگران فساد و اثرگذاری آن در سوت‌زنی و حمایت از سوت‌زنان مورد...

در یازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران مطرح شد: توانمندسازی فعالان اقتصادی در به‌کارگیری مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی

یازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با محوریت ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق در حوزه پیاده‌سازی مکانیزم‌های...

بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر روش‌های تامین مالی جدید باشد

حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران می‌گوید: نظام بانکی حتی از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ناتوان است و بنگاه‌ها...

برگزاری سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری

با برگزاری نشست داوری پروژه های منتخب سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری در چهارشنبه، ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲؛ شرکت کنندگان این جشنواره پروژه...