اخبار

حسن فروزان‌فرد به عنوان رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران انتخاب شد

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزار شد. فروزان‌فرد، حاجی‌آقامیری و صدرنژاد انتخاب شدند. در انتخابات هیات رییسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران...

سندیکای صنایع کنسرو ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

تفاهم همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و سندیکای صنایع کنسرو ایران با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دو طرف به امضا رسید. به...

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران برگزار شد

در انتخابات امروز کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اعضای ۱۹ کمیسیون در محل اتاق ایران در انتخابات شرکت کردند و بعد از شمارش آرا، رئیس...

امکان برقراری ارتباط موثر و پیش برنده با ذینفعان داخلی و بیرونی اتاق فراهم شود!

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: با توجه به تحولاتی که در طول یک دهه گذشته در اتاق بازرگانی شکل‌ گرفته،...

در دومین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

دومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای مراسم اعضای...