سامانه‌های حاکمیتی از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته‌اند

اشتراک‌گذاری:

نوشته‌های اخیر

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تعدد سامانه‌های دولتی و حاکمیتی با کارکرد مشابه، از عدم بهره‌برداری پژوهشی و درز راحت داده‌ها و اطلاعات مردم از این سامانه‌ها انتقاد کرد. او عنوان کرد که کارکرد این سامانه‌ها در کمیسیون حکمرانی اتاق تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های مرتبط با ایجاد و نگهداری سامانه‌های دولتی و حاکمیتی، تعدد سامانه‌های مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها که برای ارائه خدمات به استفاده‌کنندگان راه‌اندازی شده‌است را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه عمده این سامانه‌ها کارکردهای مشابه دارند، تصریح کرد که سامانه‌های موجود، در حال حاضر تنها به محلی برای گرد‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران تبدیل شده است در حالی که بهره‌مندان و به طور ویژه، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار امکان دسترسی به این اطلاعات را در راستای توسعه کسب‌و‌کار خود ندارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد، با این توضیح که مسئله سامانه‌های حاکمیتی و کارکردهایی که این حوزه برای فعالان اقتصادی داشته‌است، طی جلسات آتی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: طی سال‌های اخیر، راه‌اندازی سامانه‌ها از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی رشد فزاینده‌ای داشته‌ و هرچند ماهیت ایجاد این سامانه‌ها، تسهیل در فرآیندهای مربوط به امور مردم و مراجعه‌کنندگان به آن است، اما عمده این سامانه‌ها از زیرساخت مناسب برای پاسخ‌گویی و رفع نیازهای کاربران برخوردار نیست.

فروزان‌فرد همچنین حفظ امنیت اطلاعات موجود روی این سامانه‌ها را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه اتفاقات رخ داده طی سال‌های اخیر، نشان داده که بخش عمده‌ای از سامانه‌های فعال در کشور، مورد حمله سایبری قرار گرفته و اطلاعات کاربران به راحتی درز پیدا کرده‌است، افزود: از جمله نقش‌های سامانه‌ها در حوزه حکمرانی، ایجاد شفافیت برای عموم جامعه است، حال آنکه بهره‌برداری پژوهشی و از جنس چانه‌زنی مردم، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها از این سامانه‌ها تاحدود زیادی ناممکن است.

وی تصریح کرد که در آغاز سال جدید، یکی از برنامه‌های کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نقد و بررسی کارکردهای سامانه‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی برای رفع مشکلات این بخش است.

مشابه این پست
Related

اتاق بازرگانی تهران عهده‌دار حکمرانی سازمانی در تراز ملی شد

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران از سوی سازمان...

بازبینی فضای کسب‌وکار

✍️حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران 🔺تعدد...

چهاردهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران: تعدد سامانه‌ها، گلوگاهی پیش روی فعالان اقتصادی

نمایندگان بخش خصوصی در جلسه چهاردهم کمیسیون حکمرانی سازمانی...

روند برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی بهره وری تغییر می کند

در نشست کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملی بهره‌وری مقرر...