کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

نشست تخصصی کارآفرینی و قانون

دعوت *اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران *به حضور در نشست مشترک تخصصی با کانون کارآفرینی استان تهران: دهمین نشست تخصصی با عنوان “کارآفرینی و...

تخلف اقتصادی، ریشه در تورم دارد

می‌‌‌گویند درخت چای آفت ندارد، یعنی هیچ حشره ای حاضر نیست به آن نزدیک شود! با این‌‌‌حال، آدمیان چای را پرفایده معرفی می‌کنند و...

از سه همت تا سه میلیارد دلار؛ ردپای ابرفسادها به کجا می‌رسد؟

ابتدای دهه ۹۰ حجم تخلف افشا شده سه هزار میلیارد تومان بود. آن زمان سه هزار میلیارد تومان عدد بزرگی بود؛ امروز از فساد...

یادداشت رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران: حدیث مکرر فساد

حسن فروزان‌ فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در واکنش به افشای فساد ۳ میلیارد دلاری در واردات چای، به تحلیل این موضوع...

حدیث مکرر فساد

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در واکنش به افشای فساد ۳ میلیارد دلاری در واردات چای، به تحلیل این موضوع پرداخته...