دوشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۱

آموزش لازمه ارتقای بهره وری

حسن فروزان فرد رئیس کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری گفت: رشد شاخص های بهره وری در جامعه مستلزم آموزش و فرهنگ سازی است و انتظار می رود آموزش هایی که انسان را با شکل استفاده بهتر از امکانات موجود برای ایجاد ارزش افزوده مناسب رهنمون می سازد ،از ابتدایی ترین آموزش های عمومی باشند.

وی همچنین اظهارداشت: بسیاری از گرفتاری های اجتماعی امروز جامعه ناشی از آموزه هایست که در دوران کودکی و نوجوانی به نحو شایسته به افراد منتقل نشده است.

رییس کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری گفت: وقتی به گذشته نه چندان دور زندگی مردمان این سرزمین نگاه می کنید می نگرید به خوبی در خواهید یافت؛ مردم به سبب تجربه محدودیت ها از دوران کودکی نسبت به استفاده بهینه از منابع بسیار حساس و دقیق بوده اند .و اینک وضعیت جدیدی که پس از نقش آفرینی و ظهور دولت های توسعه ،البته از مسیر هزینه کرد منابع حاصل از فروش ثروت های ملی که از حدود شش دهه گذشته در کشور بروز پیدا کرد موجب شد کودکان، نونهالان و دانش آموزان این مرز و بوم از دریافت چنین آموزه ها و تعلیماتی محروم شوند ،در واقع نظام تعلیمات عمومی تلاش کرد موضوعات دیگری را به دانش آموزان بیاموزد و از این دست موارد و مسائل غافل ماند.

وی بیان داشت: نتیجه تمامی موارد مزبور از یک طرف باعث کم رنگ شدن توجه به محدودیت های منابع در جامعه و از طرف دیگر انتظار از دولت به عنوان صاحب منابع عمومی این بود که جهت رفاه حال آنان مقادیر بیشتری از منابع عمومی را هزینه کند و ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود در کشور بدون شک در بستر آموزش تحقق پیدا می کند.لذا این آموزش ها باید از دوران کودکی و نوجوانی از طریق خانواده، معلمان و مربیان مدارس در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی شود.

...

همفکری بخش‌خصوصی کشاورزی در مورد سیاست‌های برنامه هفتم توسعه

در بیستمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی …