چهارشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

سازمان ملی کارآفرینی ایران برگزار می کند : رقابت پذیری و توسعه پایدار

...

تذکر یک دقیقه ای در آخرین نشست هیات نمایندگان سال ۹۹

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران قرار بود دو …