سه هدف کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

اشتراک‌گذاری:

نوشته‌های اخیر

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی

🔺کمیسیون حکمرانی سازمانی خلف کمیسیون مبارزه با فساد است که در دوره قبل اتاق تهران فعال بود. فعالیت مدام این کمیسیون بود که ما را به سطح بالاتری به نام حکمرانی سازمانی سوق داد و در دوره جدید هیات نمایندگان این کمیسیون در اتاق تهران شکل گرفت.

🔺حکمرانی سازمانی یک مفهوم بسیط و گسترده است و کمیسیون برای حصول به نتیجه بهتر سه حوزه «تعامل با حاکمیت» برای بهبود وضعیت حکمرانی، «تعامل با اتاق بازرگانی» چرا که اتاق بازرگانی باید نمونه یک حکمرانی خوب باشد و «تعامل با اعضای اتاق تهران» که بیش از ۶۰ درصد آنها کسب‌وکارهای باسابقه هستند که باید برای پایداری و ماندگاری با حکمرانی سازمانی آشنا شوند.

مشابه این پست
Related

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چه ظرفیت‌هایی دارد؟

راهی جز تعامل و رسیدن به یک نظر جمعی...

رونمایی از مدل سام برای ارزیابی موفقیت پایدار بنگاه‌ها

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با...

اتاق بازرگانی هم قربانی می‌شود؟؛ خودی‌ها و غیر‌خودی‌ها

اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی چند...

نیروی انسانی و معضل فساد

✍🏻حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: 🔺فساد اداری فضای...