اتاق ایران

برگزاری سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری

با برگزاری نشست داوری پروژه های منتخب سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری در چهارشنبه، ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲؛ شرکت کنندگان این جشنواره پروژه...

شرکت‌های کوچک و متوسط چگونه از تأمین مالی بازار سرمایه استفاده کنند؟

بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تامین منابع مالی خود می توانند از ظرفیت‌های نوین بازار سرمایه استفاده کنند که البته مقدمه این کار شفافیت...

اقتصاد ایران درگیر تکرار دوره‌های تورمی نظام بانکی

نائب رئیس اول کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران به صورت منظم درگیر در دوره‌های تورمی تکرارشونده در...

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران برگزار شد

در انتخابات امروز کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اعضای ۱۹ کمیسیون در محل اتاق ایران در انتخابات شرکت کردند و بعد از شمارش آرا، رئیس...

امکان برقراری ارتباط موثر و پیش برنده با ذینفعان داخلی و بیرونی اتاق فراهم شود!

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: با توجه به تحولاتی که در طول یک دهه گذشته در اتاق بازرگانی شکل‌ گرفته،...