کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد

دومین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران برگزار شد : چگونگی نقش‌آفرینی پارلمان بخش خصوصی در دوره پساتحریم

۶/۸/۹۴ - خبر اتاق تهران دومین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و نیز کارشناسانی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری...

نخستین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران برگزار شد : خدمات اتاق تهران به بنگاه‌ها برای اهداف سرمایه‌گذاری

۷/۷/۹۴ - خبر اتاق تهران نخستین نشست کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با حضور بهروز علیشیری، مشاور وزیر اقتصاد و رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و...