کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد

تبعات بی ثباتی اقتصادی از نگاه ۴ فعال بخش خصوصی

حسین سلاح‌ورزی، کیوان کاشفی، حسن فروزان‌فرد و مسعود دانشمند، دیدگاه‌های خود را درباره فرصت و ریسک اقتصاد ایران و اولویت‌های امسال مطرح کردند. حسین سلاح‌ورزی،...

نگاهی به ۴ سال تلاش کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساددر دفاع از منافع اعضاء

۴ سال تلاش کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساددر دفاع از منافع اعضاء را در این گزارش ببینید

چگونگی اجرای استانداردهای سری ۳۷۰۰۰ در سازمان‌های دولتی و خصوصی

در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، نحوه به کارگیری استانداردهای سری ۳۷۰۰۰ در سازمان‌های دولتی، عمومی...

پاسخ نادرست و تکراری حکمران اقتصادی به شرایط بازار ارز

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران: 🔺گره خوردن بودجه دولت با قیمت ارز و همچنین مقدار ارزی که...

تعامل قضایی برای توازن قوا

تعامل بخش‌خصوصی با ارکان مختلف حاکمیت، از جمله قوای سه‌گانه همواره محل بحث بوده‌است‌. در این میان عمده تمرکز مباحث بر روابط قوه مجریه...