مصاحبه

رمز عبور از چندصدایی در اتاق

هر تشکل بخش خصوصی، صنفی یا هر نهاد کارفرمایی و به‌ویژه تشکل تشکل‌ها یعنی اتاق بازرگانی در ایران و همچنین در سایر کشورها، ماموریت...

هزینه تغییر ساختار دولت از جیب مردم می‌رود

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که هزینه تغییر ساختار دولت در قالب...

تبعات بی ثباتی اقتصادی از نگاه ۴ فعال بخش خصوصی

حسین سلاح‌ورزی، کیوان کاشفی، حسن فروزان‌فرد و مسعود دانشمند، دیدگاه‌های خود را درباره فرصت و ریسک اقتصاد ایران و اولویت‌های امسال مطرح کردند. حسین سلاح‌ورزی،...

ناامیدی صنعت غذا از آینده

در زمستانی که پشت سر گذاشتیم بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور به دلیل کمبود گاز و بحران انرژی دچار اختلال شدند. صنعت غذا نیز...

تعامل قضایی برای توازن قوا

تعامل بخش‌خصوصی با ارکان مختلف حاکمیت، از جمله قوای سه‌گانه همواره محل بحث بوده‌است‌. در این میان عمده تمرکز مباحث بر روابط قوه مجریه...