سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

شرکت های بیمه بر روی عناوین تکراری متمرکز شده اند

عضو هیات نمایندگان‌اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه توسعه درعرصه کشاورزی وصنایع تبدیلی وابسته به بیمه است، افزود: اگرعملکرد سازمان‌های بیمه گردرست باشد و تنوع محصول داشته باشند توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم خواهدشد.

 به نقل از چابک آنلاین،  “حسن فروزان فرد”، گفت: همواره کم‌کاری در فعالیت‌های بیمه ای وآثارآن درکمیت وکیفیت حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی وجود داشته وآنچه که تحت عنوان ‌صندوق بیمه کشاورزی وجود دارد با آنچه که شایسته عرصه کشاورزی است، فرسنگها فاصله دارد.

وی، با بیان اینکه فعالیت صندوق بیمه کشاورزی ربیمه گری نیست، افزود: در این صندوق چیزی به نام ارزیابی ریسک که قسمت اصلی توسعه بیمه است وجود ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی صندوقی است که در آن یکسری منابع از سوی دولت تخصیص داده می شود و به صورت مساوی بین کشاورزان توزیع می شود که ربطی به مفهوم بیمه ندارد.

  • فروزان‌فرد، خاطرنشان کرد که با وجود آنکه این صندوق سال ها فعال بوده به جز توزیع یکسری منابع بین کشاورزان کمک دیگری نکرده به دلیل اینکه کشاورزی که بهتر کار کرده و ریسک خود را کنترل می کند هیچ جایگاهی پیدا نکرده و همان حق بیمه را پرداخت می کند.

وی، ادامه داد: آنچه که باید توسعه داده شود مکانیزم‌عادلانه است و مکانیزم‌عادلانه مبتنی بر مدیریت ریسک قابلیت تعریف، توزیع و پیشرفت دارد و این صندوق، جلوی ورود فعالان حرفه ای این عرصه را به این بخش مهم اقتصادی گرفته است.

عضو کمیسیون کشاورزی وصنایع تبدیلی‌اتاق بازرگانی تهران، گفت: شرکت های بیمه خصوصی برروی یکسری بیمه نامه های تکراری متمرکز شده اند که نیازی به جا انداختن آن درجامعه نیست ودرآن اقیانوس سرخ به رقابت قیمتی با یکدیگر مشغول هستند.

فروزان‌فرد، خاطرنشان‌کرد که حوزه های جدید بیمه ای که به شدت می تواند جنبه توسعه ای داشته باشد و خلا آن هم بسیار احساس می شود کمتر مورد توجه شرکت های بیمه ای قرارمی گیرد.

حوزه های جدید بیمه ای کمتر مورد توجه صنعت بیمه قرار می گیرد

فروزان‌فرد، اظهارکرد: شاخص توسعه، میزان نفوذ بیمه دربین فعالیت های اقتصادی یک جامعه است که ضرورت ورود صنعت بیمه به حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی که حوزه ای گسترده است را نشان می دهد.

وی، با بیان اینکه برای کنترل ضریب خسارت حوزه کشاورزی باید گام به گام به این عرصه ورود کرد، گفت: شرکت های بیمه ای در این زمینه متخصصین و کارشناسان توانمندی را پرورش نداده اند، صحنه کشاورزی و صنایع تبدیلی بسیار پیچیده و با ویژگی های خاص خود است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، افزود: برای این حوزه باید کارشناسانی را تربیت کرد که صاحب تخصص و تجربه در این زمینه هستند و درمرحله دوم باید از مناطقی که با ریسک پایین ترشروع کرد.

فروزان‌فرد، اذعان داشت که درحوزه های کشاورزی می توان از عرصه هایی که جنبه گلخانه ای و صنعتی دارند و متخصصین کشاورزی و آبیاری درآنها فعالیت می کنند و کار خود را حرفه ای تر انجام می دهند شروع کرد.

وی، معتقداست که کارخانجات و باغاتی که ریسک های خودرا تا اندازه ای کاهش داده اند و کنترل کرده اند می توانند نخستین مکان هایی باشند که بیمه ها به آنها رجوع می کنند تا بدون آنکه ریسک بالایی شرکت های بیمه ای را تهدید کند به این عرصه ورود کرده و تجربه ای برای آنها حاصل شود.

...

چیزی به نام درآمد نفتی نداریم!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید نگاه غلط به پول حاصل از فروش نفت …