سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

فرصت کشت فراسرزمینی

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در حاشیه همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا این نکته را مورد اشاره قرار داد که تجارت ترجیحی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، بیشتر معطوف به مبادله محصولات کشاورزی و نهاده‌هاست اما ایران می‌تواند برای تامین محصولات کشاورزی خود با هزینه کمتر، کشت فراسرزمینی در این کشور‌ها را مورد توجه قرار دهد.

...

طرح تغییر قانون اتاق ایران در تضاد با انتظارات اتاق بازرگانی بین‌المللی است

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران معتقد است تبدیل اتاق ایران به …