بررسی نحوه پاسخ‌دهی به پرسشنامه نماگر پرداخت مالیات بانک جهانی

اشتراک‌گذاری:

نوشته‌های اخیر

اعضای دو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، در نشست مشترکی نحوه پاسخ‌دهی به پرسشنامه نماگر پرداخت مالیات از نماگرهای شاخص سهولت کسب‌وکار را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی چگونگی تکمیل و پاسخ‌دهی پرسشنامه نماگر پرداخت مالیات در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار پرداختند. به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری که میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی ۱۰ نماگر شاخص سهولت کسب‌وکار و پرسشنامه‌های آنها به کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران واگذار شده است و در این نشست مشترک، تکمیل و پاسخ‌دهی پرسشنامه نماگر پرداخت مالیات مورد واکاوی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران با اشاره به اینکه رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات ۱۴۴ عنوان شده است، عنوان کرد که این نماگر، یکی از ۱۰ نماگر شاخص سهولت کسب‌وکار است که توسط بانک جهانی مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد.

در ادامه جلسه کارشناس سعیده حاجی‌حسینی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ارائه توضیحاتی در خصوص پرسشنامه ۲۰۲۱ مربوط به این نماگر پرداخت. او گفت که در ابتدای این پرسشنامه مانند سایر نماگرهای شاخص انجام کسب‌وکار(Doing Business) مفروضاتی اعم از زمان، نرخ کلی مالیات و پرداخت‌های تأمین اجتماعی و شاخص پس از پرداخت مورد اشاره قرار گرفته است. او افزود: نکته حائز اهمیت در شاخص پس از پرداخت مالیات، زمان رسیدگی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده، زمان دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده، زمان رسیدگی به اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها و زمان تکمیل اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌هاست.

حاجی‌حسینی سپس توضیحاتی درباره بخش‌های دیگر پرسشنامه پرداخت مالیات، از قبیل انواع مالیات در ایران و جداول مربوطه، معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های معافیت مالیاتی، استهلاک سرانه دارایی‌های ثابت، مالیات بر نیروی کار و پرداخت‌های اجباری، زمان لازم برای تمکین مالیاتی و زمان لازم برای تمکین مالیاتی مالیات بر سود، زمان لازم برای تمکین مالیاتی برای مالیات بر نیروی کار و پرداخت‌های اجباری، زمان لازم برای تمکین مالیاتی مالیات بر مصرف و فرآیند پس از پرداخت مالیات ارائه کرد.

پس از پایان این توضیحات، فروزان‌فرد این پرسش را مطرح کرد که پاسخگویی اعضای این کمیسیون به پرسشنامه پرداخت مالیات، چه دستاوردی برای مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب کار وزارت امور اقتصاد و دارایی خواهد داشت؟ در همین حال، منیژه طبیبی، معاون این مرکز، با اشاره به اینکه پاسخگویی‌ها از دو طریق کمک‌کننده خواهد بود، گفت: فرآیند پرداخت مالیات در ایران به طور دقیق روشن نیست و پاسخ فعالان اقتصادی به این پرسشنامه‌ها این فرآیند را مشخص کرده و قدرت چانه‌زنی ما در مقابل سازمان امور مالیاتی برای اصلاح آنها را افزایش خواهد داد. البته هدف این است که با پاسخ‌های صحیح، به فرآیند دقیق و واقعی در ایران دست یابیم. از طرفی، می‌توانیم کسانی را که علاقمند باشند،‌ برای پاسخ به پرسشنامه‌ها به بانک جهانی معرفی کنیم.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع مانع تولید» اتاق تهران هم توضیح داد: هدف این نیست که مسایل موجود را به صورت وارونه ارائه کنیم، بلکه به دنبال آن هستیم که واقعیت‌ها آشکار شود و برای رفع آنها اقدام کنیم. من پیشنهاد می‌کنم که پرسشنامه میان تعداد مشخصی از فعالان اقتصادی توزیع شود و پاسخ آنها مبنای اقدامات بعدی کمیسیون‌ها قرار گیرد.

در نهایت پس از آنها سایر حاضران نیز نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد، پرسشنامه مذکور توسط اعضای کمیسیون یا سایر افراد مرتبط و مطلع تکمیل و بررسی شود.

مشابه این پست
Related

دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران: از گزارشگران فساد حمایت نمی‌شود

در دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران،...

بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر روش‌های تامین مالی جدید باشد

حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران...

برگزاری سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری

با برگزاری نشست داوری پروژه های منتخب سیزدهمین جشنواره...