اتاق ایران

در نشست تخصصی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران مطرح شد: محیط مالی و دسترسی به منابع مالی در ایران رقابت‌پذیر نیست

پایگاه خبری اتاق ایران - ۲۶/۷/۹۵ صبح روز یکشنبه، کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نشست تخصصی برگزار کرد. در این نشست، اعضای...

میانگین بالای بی ثباتی اقتصاد کشور نسبت به میانگین جهانی

پایگاه خبری اتاق ایران - ۱۹/۷/۹۵ کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی با عنوان محیط اقتصاد کلان و رقابت پذیری...

آموزش، رعایت قانون و عزم جدی راهکار مبارزه با فساد

پایگاه خبری اتاق ایران - ۸/۶/۹۵ نبود شفافیت و بروز فساد مالی در کنار آمارهای بین المللی مبنی بر وضعیت نامطلوب ایران در رتبه بندی...

ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی، در راستای برنامه های توسعه نیست

پایگاه خبری اتاق ایران - ۱/۶/۹۵ جلسه سی و یکم مرداد ماه کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با بررسی موانع دریافت تسهیلات از...

نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران : ورودبانک هابه بازار ارز برخی مشکلات را روی میز می آورد

اخبار پولی مالی - ۲۳/۵/۹۵ حسن فروزان فرد- نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در رابطه با اثرات آزادسازی ورود...