آمادگی برای استقرار دبیرخانه کمیته فنی ۳۰۹ استاندارد در اتاق تهران

اشتراک‌گذاری:

نوشته‌های اخیر

اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران دومین نشست خود را با هدف تصویب اهداف و برنامه دو ساله این کمیسیون تشکیل دادند. در این نشست پیشنهاد استقرار کمیته فنی ۳۰۹ استاندارد در اتاق تهران از سوی رئیس کمیسیون مطرح شد که به تصویب رسید.

دومین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با موضوع تبیین اهداف و برنامه‌های کاری دو ساله این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه برنامه پیشنهادی و اهداف کمیسیون از سوی داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی، تشریح شد و اعضای کمیسیون نظرات خود پیرامون آن را مطرح کردند. از جمله اهداف پیشنهادی، ضرورت توجه به رویکردهای تبیینی و بنیادین حوزه حکمرانی سازمانی، گام‌بندی اقدامات کمیسیون و ماموریت‌های آن بود که به بحث گذاشته شد.

همچنین در این برنامه پیشنهادی، پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ در اتاق بازرگانی تهران، ارائه مدل حکمرانی خوب، برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مرتبط با حوزه حکمرانی سازمانی و نیز ضرورت توجه ویژه به کسب‌و‌کارهای خانوادگی و هلدینگ‎های دولتی و بخش خصوصی ارائه شد.

در ادامه این جلسه نیز، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به تاسیس دبیرخانه کمیته فنی ۳۰۹ در سازمان ملی استاندارد طی دوره گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد این اتاق و کمیسیون حکمرانی سازمانی برای استقرار دبیرخانه کمیته ۳۰۹ سازمان ملی استاندارد در محل اتاق تهران را مطرح کرد که به تائید و تصویب اعضای کمیسیون رسید.

این کمیسیون برای پیگیری برنامه مصوب دو ساله خود هر دو هفته یکبار با حضور اعضای خود از هیات نمایندگان اتاق تهران و تشکل‌های مربوطه، تشکیل جلسه خواهد داد.

مشابه این پست
Related

دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران: از گزارشگران فساد حمایت نمی‌شود

در دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران،...

بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر روش‌های تامین مالی جدید باشد

حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران...

برگزاری سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری

با برگزاری نشست داوری پروژه های منتخب سیزدهمین جشنواره...