حسن فروزان‌فرد به عنوان رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران انتخاب شد

اشتراک‌گذاری:

نوشته‌های اخیر

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزار شد.

فروزان‌فرد، حاجی‌آقامیری و صدرنژاد انتخاب شدند.

در انتخابات هیات رییسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، حسن فروزان‌فرد به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد.

هم‌چنین مرتضی حاجی‌آقامیری و سیدامین صدرنژاد به عنوان نایب‌رییس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

مشابه این پست
Related

دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران: از گزارشگران فساد حمایت نمی‌شود

در دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران،...

بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر روش‌های تامین مالی جدید باشد

حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران...

برگزاری سیزدهمین جشنواره ی ملی بهره وری

با برگزاری نشست داوری پروژه های منتخب سیزدهمین جشنواره...