شنبه , ۲۴ مهر ۱۴۰۰

گزارش عملکردسال ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان اتاق تهران منتشر شد

برای مشاهده، اینجا کلیک کنید . . .

...

کسب و کارهای خانوادگی در بازارهای نوظهور

اغلب پژوهش‌های انجام شده پیرامون کسب‎ وکارهای خانوادگی بر نمونه‌هایی از بازارهای توسعه یافته تمرکز …