اخبار

اتاق بازرگانی هم قربانی می‌شود؟؛ خودی‌ها و غیر‌خودی‌ها

اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی چند ماهی است که تبدیل به عرصه‌ای برای خودنمایی و جدال دولت با بخش خصوصی شده...

مسیر رسیدن به حکمرانی شایسته

اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در چهارمین جلسه خود، مسیر رسیدن به حکمرانی شایسته و خلاهایی که در این زمینه در ایران وجود...

تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر تحولات بخش خدمات: پنج تحول کلیدی

حسن فروزان فرد،عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران انقلاب صنعتی چهارم به عنوان یکی از بزرگترین تحولات تاریخ صنعت، در حال ایجاد تحولات عظیم...

سه هدف کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی 🔺کمیسیون حکمرانی سازمانی خلف کمیسیون مبارزه با فساد است که در دوره قبل اتاق تهران فعال بود. فعالیت مدام...